Stichting Benevolentia is een particuliere charitatieve instelling, opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer.

Stichting Benevolentia heeft (statutair) ten doel de behartiging van Rooms-katholieke algemene, ideële en culturele belangen en de beoefening van liefdadigheid.

Stichting Benevolentia verstrekt financiële giften aan een breed scala van projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

Benevolentia is een particuliere charitatieve instelling en onderneemt geen activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

Activiteiten

Stichting Benevolentia steunt wereldwijd organisaties die respect voor de menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid bevorderen.

De projecten die Stichting Benevolentia steunt, richten zich op de thema’s onderwijs, samenleving, geloof en zorg. De leidraad voor haar beleid wordt gevormd door de principes van de Katholieke Sociale Leer. Deze leer is van oudsher een inspiratiebron voor ondernemers uit de familie Brenninkmeijer.

Porticus

Stichting Benevolentia maakt gebruik van de expertise en diensten van Porticus. Porticus is de internationale organisatie die de filantropische programma’s beheert van charitatieve instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer. Porticus geeft deze instellingen strategisch advies over hun donatieprogramma’s en biedt ze een breed scala van diensten op het gebied van donatiemanagement.

Voor meer informatie over de activiteiten van Porticus, bezoek de website.

HOME LARGE B Children And Mother Reading Petershof Duisburg Andy Aitchison

Geschiedenis

Stichting Benevolentia bouwt voort op een lange traditie van liefdadigheid.

Deze traditie gaat terug tot Clemens en August Brenninkmeijer, de twee broers die samen in 1841 in het Friese Sneek de firma C&A oprichtten.

De eerste schriftelijke vermelding van een donatie dateert van enkele maanden na de oprichting van C&A. August Brenninkmeijer (1819-1892) noteerde in zijn persoonlijke kasboek een donatie ‘aan de armen’.

Het bleef niet bij deze donatie. De gestaag groeiende onderneming leverde een steeds grotere bijdrage aan de samenleving in Nederland en daarbuiten. Het geld daarvoor werd op een speciale rekening voor charitatieve doelen gezet.

Vanaf 1951 kreeg de persoonlijke betrokkenheid van de leden van de ondernemersfamilie Brenninkmeijer een vast kader met de oprichting van Stichting Benevolentia (Latijn voor ‘iets goeds willen’).

Bestuur

Het bestuur van Stichting Benevolentia bestaat uit de volgende leden:

  • Edward Brenninkmeijer
  • Martin Rudolf Brenninkmeijer
  • Bert Brenninkmeijer
  • Wim Eysink

De inzet voor het bestuur van Stichting Benevolentia is onbezoldigd.

De stichting heeft geen personeel in dienst en wordt bij de uitoefening van haar activiteiten geadviseerd door Porticus.

Financieel

Stichting Benevolentia verstrekt financiële giften aan een breed scala van goede doelen op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

Omdat Stichting Benevolentia een particuliere charitatieve instelling is, onderneemt zij geen activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

Downloads

Contact

Stichting Benevolentia
Postbus 7867
1008 AB  Amsterdam

RSIN nummer 800363942

Stichting Benevolentia kan niet reageren op donatieverzoeken of projectvoorstellen van of door derden. Raadpleeg de website van Porticus voor de mogelijkheden rondom donatieverzoeken.

 

Foto's: Payment At The Market, YGAP - Gichangi Cereals Copyright Stuart Freedman | Children and mother reading, Petershof Duisburg Copyright Andy Aitchison